Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Actualmente en España existe unha oferta importante de servizos de apoio ao emprendedor que quere iniciar un proxecto empresarial así como á pequena e mediana empresa (Peme) xa constituída. Na devandita oferta interveñen organismos da máis variada procedencia, Administracións públicas, asociacións empresariais, Cámaras de comercio, etc.

Con este programa preténdese mellorar a oferta xa existente de servizos dirixidos a Peme e emprendedores, incidindo nunha maior especialización dos mesmos e reforzando a cooperación e coordinación entre centros. Desta maneira incídese tanto na creación de empresas como na mellora da competitividade das empresas, ao impulsar e reforzar os servizos de apoio cos que contan, nas diferentes etapas do ciclo de vida dos seus proxectos empresariais.

Modo de acceso
Certificado Dixital Por código de expediente
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Industria - E04934403
Dirección xeral
Direccion Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa
Unidade de Xestión
S.X. de Politicas Sectoriais Industriais
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Regulamentaria

Orde ITC/560/2010, do 3 de marzo (BOE 10/03/2010)

Pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas públicas para a promoción de centros de apoio a emprendedores.

Orde ITC/746/2011, do 24 de marzo (BOE 04/04/2011)

Pola que se modifica a Orde ITC/560/2010, do 3 de marzo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas públicas para a promoción de centros de apoio a emprendedores.

Orde IET/968/2012, do 3 de maio, (BOE 08/05/2009)

Pola que se modifica a Orde ITC/560/2010, do 3 de marzo, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas públicas para a promoción de centros de apoio a emprendedores.

Texto Refundido da Orde ITC/560/2010, do 3 de marzo [PDF] [76 KB]

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Por código de expediente

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 201004
Promocion de Centros de Apoio a Emprendedores-programa de Actuacións Especiais El Hierro
Código S.I.A.: 998545
Promoción de Centros de Apoio a Emprendedores(CEAE)

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.