Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Actualment a Espanya existeix una oferta important de serveis de suport a l'emprenedor que vol iniciar un projecte empresarial així com a la pequeño i mitja empresa (Pime) ja constituïda. En aquesta oferta intervenen organismes de la més variada procedència, Administracions públiques, associacions empresarials, Cambres de comerç, etc.

Amb aquest programa es pretén millorar l'oferta ja existent de serveis dirigits a Pime i emprenedors, incidint en una major especialització dels mateixos i reforçant la cooperació i coordinació entre centres. D'aquesta manera s'incideix tant en la creació d'empreses com en la millora de la competitivitat de les empreses, en impulsar i reforçar els serveis de suport amb els quals expliquen, en les diferents etapes del cicle de vida dels seus projectes empresarials.

Mode d'accés
Certificat digital Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d'Indústria - E04934403
Direcció General
Direccion General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa
Unitat de Gestió
S.G. de Politicas Sectorials Industrials
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Ordre ITC/560/2010, de 3 de març (BOE 10/03/2010)

Per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques per a la promoció de centres de suport a emprenedors.

Ordre ITC/746/2011, de 24 de març (BOE 04/04/2011)

Per la qual es modifica l'Ordre ITC/560/2010, de 3 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques per a la promoció de centres de suport a emprenedors.

Ordre IET/968/2012, de 3 de maig, (BOE 08/05/2009)

Per la qual es modifica l'Ordre ITC/560/2010, de 3 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques per a la promoció de centres de suport a emprenedors.

Text Refós de l'Ordre ITC/560/2010, de 3 de març [PDF] [76 KB]

Accés al procediment

Certificat digital
Per codi d'expedient

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 201004
Promocion de Centres de Suport a Emprenedors-programa d'Actuacions Especials El Ferro
Codi S.I.A.: 998545
Promoció de Centres de Suport a Emprenedors(CEAE)

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.