Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
É un dereito fundamental (art. 29 CE) que consiste na facultade de individuos e colectivos de dirixirse aos poderes publicos para trasladarlles feitos ou situacións e para reclamar a súa intervencion. En palabras da Exposicion de Motivos da Lei Organica 4/2001, de 12 de novembro, reguladora do Dereito de Peticion (LODP), cabe entendelo “como canle de expresion en defensa dos intereses legitimos e como participacion cidadá nas tarefas publicas”. O Tribunal Constitucional ha precisado que a peticion “non é unha reclamacion na via administrativa, nin unha demanda ou un recurso ante o xudicial, como tampouco unha denuncia, na aceptacion da palabra ofrecida pola Lei de Enjuiciamiento Criminal ou as reguladoras da potestade sancionadora da Administracion nos seus diversos sectores” (STC 242/1993, de 14 de xullo, FJ 1).
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artículo 29 de la Constitución Española (BOE 29/12/1978)

Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre (BOE 13/11/2001),

reguladora del Derecho de Petición.

Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE 02/10/2015),

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación de Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de reclamacións

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Actuacións en reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF] [108 KB]

Formulario de información

Ficha Derecho de Petición [PDF] [452 KB]

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220330
Autorización de actos deportivos.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 220330

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.