Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Canle de comunicación exclusivo e excepcional, para facilitar o acceso a consultas e información xeral sobre problemas que son responsabilidade do Ministerio para as persoas con discapacidade auditiva.  Consultas recibir atención inmediata equivalente a consultas por teléfono.
Modo de acceso
Acceso libre
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S. G. dos servizos xerais de inspección e de Relación cos Cidadáns
Tema
Consultas

Regulamentaria

Lei 34/2002, de 11 de xullo, (BOE 12/07/2002)

de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

Lei 11/2007, de 22 de xuño, (BOE 23/06/2007)

de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.

Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, (BOE 03/12/2013)

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

Acceso ao procedemento

Acceso libre

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 201206
Servizo de Informacion ao Cidadán. Canle de atencion exclusivo para persoas con discapacidade auditiva.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 201206

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
RD 951/2005,Ley 19/2013
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información pública según la Ley 19/2013 y a la presentación de quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios del Ministerio, así como facilitar el acceso a otros servicio
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.