>

Detall de Procediments Electrònics

A causa de labors de manteniment informàtic, la tramitació de procediments a través de la Seu Electrònica es trobarà temporalment inoperativa el 19 de juny de 2024 entre les 7.00 i les 09.00 hores.

TORNAR
Descripció
Canal de comunicació exclusiva i excepcional, per facilitar el seu accés a les consultes i informació general sobre temes que són competència del Ministeri a les persones amb discapacitat auditiva.  Les consultes reben atenció immediata equivalent a les consultes per via telefònica.
Mode d'accés
Accés lliure
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Sense especificar
Unitat de Gestió
S. G. de la Inspeccion General de Serveis i Relacion amb els Ciutadans
Tema
Consultes

Regulador

Llei 34/2002, d'11 de juliol, (BOE 12/07/2002)

de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Llei 11/2007, de 22 de juny, (BOE 23/06/2007)

d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, (BOE 03/12/2013)

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Accés al procediment

Accés lliure

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 201206
Servei d'Informacion al Ciutadà. Canal d'atencion exclusiu per a persones amb discapacitat auditiva.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 201206

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información pública según la Ley 19/2013 y a la presentación de quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios del Ministerio, así como facilitar el acceso a otros servicio
Base Jurídica del Tratamiento
RD 951/2005,Ley 19/2013
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.