Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Concesión directa de axudas, en forma de subvencións, para incentivar a adquisición en España de vehículos coas mellores tecnoloxías dispoñibles, que permita a substitución dos vehículos máis antigos por modelos máis limpos e máis seguros, incorporando ao mesmo tempo criterios ambientais e sociais.

Modo de acceso
Certificado Dixital Acceso libre
Centro de Xestión
Secretaría Xeral de Industria e Pequenas e Medianas Empresas - E04934403
Dirección xeral
Direccion Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa
Unidade de Xestión
S.X. de Politicas Sectoriais Industriais
Tema
Subvencións, Bolsas y Premios

Regulamentaria

Real decreto lei 25/2020, de 3 de xullo (BOE 06/07/2020)

de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

Real decreto lei 28/2020, de 22 de setembro (BOE 23/09/2020)

de traballo a distancia.

Orde ICT/971/2020, de 15 de outubro (BOE 17/10/2020)

pola que se desenvolve o programa de renovación do parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) e modifícase o Anexo II do Real Decreto-lei 25/2020, de 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

Todos os trámites relativos ao Plan RENOVE 2020 débense realizar única e exclusivamente a través do sistema telemático de xestión do Plan RENOVE da Sede Electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Por tanto, a documentación presentada a través de Rexistros administrativos (Rexistro Electrónico Xeneral da AGE, Rexistros Xerais de Ministerios, Comunidades Autónomas, Concellos, etc.) non ten validez para realizar e/ou modificar a solicitude ao Plan RENOVE 2020, segundo establécese no artigo 4 do Anexo 2 do Real Decreto-lei 25/2020, de 3 de xullo, de medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Acceso libre

Acceso ao simulador de cálculo da axuda

Información de axuda para todos os modos de acceso

Manual de usuario [PDF] [2107 KB]: información e requisitos do sistema para realizar unha solicitude de axuda.

Destácase a seguinte información:

  • Para solicitar unha axuda do plan RENOVE 2020 é necesario identificarse mediante certificado electrónico de Persoa Física a través do sistema de Cl@ve.
  • O sistema do Plan RENOVE 2020 utiliza compoñentes de firma para presentar a solicitude de axuda asinada polo solicitante. Non é necesario que realice ningunha acción de firma manual, o sistema realizará a firma utilizando compoñentes de firma propios, facendo uso do certificado do solicitante que se indique no momento da firma.
  • Para garantir o éxito da firma, xa que non todos os navegadores soportan o uso de applets ou compoñentes similares, deberase descargar a última versión de Autofirma, dispoñible no Portal de Administración Electrónica
  • Para comprobar que está preparado para presentar unha solicitude, pode validar o seu certificado e realizar unha firma de exemplo na plataforma Valide.
  • Para ampliar a información sobre firma electrónica, pode consultar no Portal de Administración Electrónica

Información adicional

Toda a información do plan RENOVE 2020, como preguntas frecuentes, guía de axuda, descarga de modelos, etc., pódese consultar no Portal RENOVE

Actualmente están dispoñibles todos os formularios necesarios para realizar a solicitude: (1) o simulador, (2) o formulario de reserva de crédito, (3) o formulario para achegar a documentación requirida para a validación da solicitude, (4) o formulario para corrixir certos datos introducidos erroneamente na reserva de crédito cuxa modificación está permitida, (5) o formulario para modificación de representante e (6) o formulario de anulación.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 231459
Programa de Renovación do parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020)

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 231459

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
El programa RENOVE se regula por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio de 2020 y la Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020)
Categoría de los destinatarios
Finalidad del Tratamiento
Incentivar mediante la concesión de ayudas la adquisición de vehículos para la sustitución de los más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario