Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Remisión de información relativa á intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro dos combustibles e a enerxía fornecidos no transporte.

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos e Novos Combustibles
Tema
Energía

Regulamentaria

Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, (BOE 1/05/2018)

Polo que se establecen métodos de cálculo e requisitos de información en relación coa intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro dos combustibles e a enerxía no transporte; modifícase o Real Decreto 1597/2011, de 4 de novembro, polo que se regulan os criterios de sustentabilidade dos biocarburantes e biolíquidos, o Sistema Nacional de Verificación da Sustentabilidade e o dobre valor dalgúns biocarburantes a efectos do seu cómputo; e establécese un obxectivo indicativo de venda ou consumo de biocarburantes avanzados.

Resolución de 4 de febreiro de 2019, (BOE 18/02/2019)

Da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os formatos para a remisión da información en relación coa intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro dos combustibles e a enerxía no transporte.

Resolución de 31 de maio de 2020 (BOE 11/06/2020)

Pola que se determinan os valores medios nacionais da intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro durante o ciclo de vida en relación coa electricidade consumida por motocicletas e vehículos eléctricos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Acceso ao procedemento con certificado dixital

Información de axuda para todos os modos de acceso

Instrucións para o envío de información [PDF] [63,8 KB]

Instrucións para cumprimentar o Persoal en formato Excel [PDF] [236 KB]

Persoal ,en formato Excel, que deberá descargarse e cumprimentar debidamente cos datos para o seu envío a través do formulario (8/05/2020) [EXCEL][310 KB]

O Real Decreto 537/2020, de 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, establece no seu artigo 9 a continuación, con efectos desde o 1 de xuño de 2020, do cómputo dos prazos administrativos que fosen suspendidos durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas. A este respecto, o prazo para a remisión de información relativa á intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro dos combustibles e a enerxía fornecidos no transporte fixado no Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, finalizará o día 18 de agosto de 2020, incluído.

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 1986522
Recollida de información GEI

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario