Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
O recurso potestativo de reposicion previo á via economico-administrativa é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas fisicas e juridicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital en materia de tributos (impostos, taxas ou contribucións especiais), permitindo revisar o acto ou a resolucion polo mesmo organo administrativo que o dito, sempre que poña fin á via administrativa. Este recurso é potestativo xa que pode prescindirse do seu interposicion e acudir directamente aos Tribunais Economico-Administrativos.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artigo 222, 223 e 224 da Lei 58/2003, de 17 de Decembro, Xeral Tributaria (BOE 18/12/2003)

Real Decreto 520/2005, de 13 de maio (BOE 27/05/2005),

polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais.

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións.

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de reclamacións

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre o trámite [PDF][107 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220333
Recurso potestativo de reposición previo á vía económico-administrativa

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario