Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

O recurso potestativo de reposición é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas físicas e xurídicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, permitindo revisar o acto ou a resolución polo mesmo órgano administrativo que o ditou, sempre que poña fin á vía administrativa. Este recurso é potestativo xa que pode prescindirse da súa interposición e acudir directamente á xurisdición contencioso-administrativa.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artigo 112,123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, (BOE 02/10/2015)

do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación de solicitudes

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de reclamacións

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Actuacións en reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF] [111 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 215168
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario