Prozedura elektronikoen xehetasuna

ITZULI
Deskripzioa

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa da tresna bat da, eta horren bidez herritarrek (pertsona fisikoak eta juridikoak) jo dezakete ditu erabakiak, eta Industria, merkataritza eta Turismo ministerioa berrikustea, egintza edo ebazpena eman zuen administrazio organoak berak, betiere, administrazio-bidea amaitzen. Errekurtso hori hautazkoa da, eta horiek aurkezteak ez da nahitaezkoa da. izan ere, eta, zuzenean fabrikatzailearengana joan contencioso-administrativa jurisdikzioa.

Sarbide mota
Ziurtagiri Digitala Cl@ve
Kudeaketa Zentroa
Idazkariordetzaren Industria, merkataritza eta turismoa - E05034701
Zuzendaritza Nagusia
Idazkaritza Teknikoa
Kudeaketa Unitatea
S.G. baliabideak, Erreklamazioak eta justizia administrazioaren Arteko harremanak
gaia
Baliabideak eta erreklamazioak

Araudia

39. Artikulua. legearen 124. 112,123 eta 2015/urriaren 1eko (EBO, 2015/10/02)

(herri administrazioen Jardunbideari.

Prozesurako sarbidea

Ziurtagiri Digitala

Eskaerak aurkeztea

Ziurtagiri digitalaren bidez sartzeko prozedura irudian

Lehendik dauden baliabideak jarduketak.

Formazko akatsak zuzentzea

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Alegazioak aurkeztea

Espedienteen kontsulta

Cl@ve

Presentación de reclamaciones

Acceso al procedimiento con Cl@ve

Actuaciones en reclamaciones ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Informazio osagarria

111 KB PDF] [] izapidea [buruzko informazioa

Informazio orria

Kudeaketa Informazio Sistema tramiteak

S.I.A. kodea: 215168
BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA REPOSICIÓN

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

S.I.A. kodea: 215168

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.