Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

El recurs potestatiu de reposició és l'instrument en virtut del com els ciutadans (persones físiques i jurídiques) poden recórrer les decisions del Ministeri d'Indústria i Turisme, permetent revisar l'acte o la resolució pel mateix òrgan administratiu que ho va dictar, sempre que posi fi a la via administrativa. Aquest recurs és potestatiu ja que pot prescindir-se de la seva interposició i acudir directament a la jurisdicció contenciós-administrativa.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Presentació de sol·licituds

Termini del procediment
Continu, des del 2/10/2015En termini

Regulador

Article 112,123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (BOE 02/10/2015)

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació de sol·licituds

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació de reclamacions

Accés al procediment amb Cl@ve

Actuacions en reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Informació sobre el tràmit [PDF] [111 KB]

Formulari d'informació

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 215168
RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 215168

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.