>

Detalle de Procedimientos Electrónicos

AVISO EXCLUSIVO para os procedementos da Secretaría de Estado de Comercio

Debido aos recentes cambios na estrutura ministerial, os procedementos da Secretaría de Estado de Comercio atópanse dispoñibles na Sede Electrónica do Ministerio Economía, Comercio e Empresa.

Pode acceder a eles na seguinte ligazón: https://sede.mineco.gob.es/é/procedementos-e-servizos-electronicos/areas-tematicas/comercio?page=5.

Ante calquera problema de índole técnica, ao tratarse da súa competencia, ha de dirixirse ao seguinte contacto: caucaso@economia.gob.es.

VOLVER
Descrición
Solicitude do dereito ao exercicio da profesión mediante o recoñecemento de títulos de ensino superior dos Estados membros da Unión Europea e outros Estados partes no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que esixen unha formación mínima de tres anos de duración, no que afecta as profesións cuxa relación corresponde ao Ministerio de Industria e Turismo.
Modo de acceso
Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recoñecemento de títulos

Presentación de solicitudes

Prazo do procedemento
Continuo, desde o 28/02/2024En prazo

Regulamentaria

Real Decreto 581/2017, do 9 de xuño (BOE 10/06/2017)

Polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de novembro de 2013, pola que se modifica a Directiva 2005/36/CE relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo á cooperación administrativa a través do Sistema de Información do Mercado Interior (Regulamento IMI).

Orde PRE/572/2006, pola que se desenvolve o Real Decreto 1665/1991, do 25 de outubro (BOE 03/03/2006)

Regulador do sistema xeral de recoñecemento de títulos de Ensino Superior dos Estados membros da Unión Europea e outros Estados partes no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que esixen unha formación mínima de tres anos de duración, no que afecta as profesións cuxa relación corresponde ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Corrección de erros da Orde PRE/572/2006, do 28 de febreiro (BOE 23/05/2006)

pola que se desenvolve o Real Decreto 1665/1991, do 25 de outubro, regulador do sistema xeral de recoñecemento de títulos de Ensino Superior dos Estados membros da Unión Europea e outros Estados partes no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que esixen unha formación mínima de tres anos de duración no que afecta as profesións cuxa relación corresponde ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Acceso ao procedemento

Cl@ve

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Axuda para cubrir a solicitude

Instrucións [PDF] [423 KB]

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: reconocimientotitulos@mincotur.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991073
Recoñecemento dos Títulos dos Estados membros da Unión Europea

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 991073

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de reconocimiento de títulos academícos para el ejercicio de profesiones reguladas
Base Jurídica del Tratamiento
RD 581/2017,Orden PRE/572/2006
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.