>

Calendario e hora oficial

Tal e como publica o Esquema Nacional de Interoperabilidade a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, do 23 de outubro, polo que se declara ao Laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Armada, como laboratorio depositario do patrón nacional de Tempo e laboratorio asociado ao Centro Español de Metrología e, cando sexa posible, coa hora oficial a nivel europeo.

Data e hora oficial

 

Ligazón ao Real Observatorio da Armada

Calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado

O artigo 30.7 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que a Administración Xeral do Estado e as Administracións das Comunidades Autónomas, con suxeición ao calendario laboral oficial, fixarán, no seu respectivo ámbito, o calendario de días inhábiles para efectos de cómputos de prazos.

De acordo con o artigo 30.8 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a declaración dun día como hábil ou inhábil para efectos de cómputo de prazos non determina por si soa o funcionamento dos centros de traballo das Administracións Públicas, a organización do tempo de traballo nin o acceso dos cidadáns aos rexistros.

Calendario de días inhábiles para efectos de cómputo de prazos para o ano 2023.

Calendario de días inhábiles para efectos de cómputo de prazos para o ano 2024.

 

Ligazón ao Real Observatorio do Armada

Calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado

O artigo 30.7 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que a Administración Xeral do Estado e as Administracións das Comunidades Autónomas, con suxeición ao calendario laboral oficial, fixarán, no seu respectivo ámbito, o calendario de días inhábiles para efectos de cómputos de prazos.

De acordo con o artigo 30.8 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a declaración dun día como hábil ou inhábil para efectos de cómputo de prazos non determina por si soa o funcionamento dos centros de traballo das Administracións Públicas, a organización do tempo de traballo nin o acceso dos cidadáns aos rexistros.

Calendario de días inhábiles para efectos de cómputo de prazos para o ano 2023.

Calendario de días inhábiles para efectos de cómputo de prazos para o ano 2024.