AutoFirma

AutoFirma é unha ferramenta de escritorio con interface gráfica que permite a execución de operacións de firma de ficheiros locais en contornas de escritorio (Windows, Linux e Mac OS X). Ofrece a posibilidade de realizar firmas de en calquera tipo de documento de forma sinxela.

Descargar a última versión dispoñible de AutoFirma

Descargar a versión 1.6.2 de Autofirma Win10_64 [ZIP][111 KB]

Para configurar a aplicación Autofirma para xerar formato de firma XAdES (ficheiro con extensión xsig), siga as seguintes instrucións:

Acceda ao Menú Ferramentas, seleccione a opción Preferencias

Ventana AutoFirma 

Na pestana Xeral Seleccionar formato XAdES para calquera tipo de documento, excepto Facturas electrónicas (mantense formato Facturae). Para finalizar Aplique e Acepte os cambios. 

Ventana preferencias configuración firma electrónica 

Pode ampliar información sobre esta e outras aplicacións dispoñibles no portal de firma electrónica.