AutoFirma

AutoFirma é unha ferramenta de escritorio con interface gráfica que permite a execución de operacións de firma de ficheiros locais en contornas de escritorio (Windows, Linux e Mac OS X). Ofrece a posibilidade de realizar firmas de en calquera tipo de documento de forma sinxela.

Descargar a última versión dispoñible de AutoFirma

Para configurar a aplicación Autofirma para xerar formato de firma XAdES (ficheiro con extensión xsig), siga as seguintes instrucións:

Acceda ao Menú Ferramentas, seleccione a opción Preferencias

Ventana AutoFirma 

Na Pestana Xeral Seleccionar Configuración Formatos para cambiar os formatos de autofirma a XAdES calquera tipo de documento, excepto Facturas electrónicas (mantense formato Facturae). Para finalizar Acepte os cambios e volva Aceptar para saír das opcións.

Ventana preferencias configuración firma electrónicaVentana preferencias configuración firma electrónica

Pode ampliar información sobre esta e outras aplicacións dispoñibles no portal de firma electrónica.