Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
És un dret fonamental (art. 29 CE) que consisteix en la facultat d'individus i col·lectius de dirigir-se als poders publicos per traslladar-los fets o situacions i per reclamar la seva intervencion. En paraules de l'Exposicion de Motius de la Llei Organica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Peticion (LODP), cal entendre-ho “com a llera d'expresion en defensa dels interessos legitimos i com participacion ciutadana en les tasques publiques”. El Tribunal Constitucional ha precisat que la peticion “no és una reclamacion en la via administrativa, ni una demanda o un recurs davant el judicial, com tampoc una denúncia, en l'aceptacion de la paraula oferta per la Llei d'Enjudiciament Criminal o les reguladores de la potestat sancionadora de l'Administracion en els seus diversos sectors” (STC 242/1993, de 14 de juliol, FJ 1).
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Article 29 de la Constitució Espanyola (BOE 29/12/1978)

Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre (BOE 13/11/2001),

reguladora del Dret de Petició.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre (BOE 02/10/2015),

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació de Reclamacions

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació de reclamacions

Accés al procediment amb Cl@ve

Actuacions en reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Información sobre el trámite [PDF] [108 KB]

Formulario de información

Ficha Derecho de Petición [PDF] [452 KB]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 220330
Autorització d'actes esportius.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 220330

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.