Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

El procediment per a la declaració de Festes d'Interès Turístic Nacional i Internacional, requereix reflectir la influència d'una realitat que modela tots els aspectes del món que avui coneixem, i aquesta realitat no és una altra que la societat de la informació.

Conforme a això, l'objecte de la present Ordre ICT/851/2019, del 25 de juliol, és regular el procediment de declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional i Internacional aplicant les novetats de la societat de la informació, tant en el registre i tramitació de les sol·licituds com en el seu contingut. És per aquesta raó que la present ordre introdueix, com a principal modificació, les actuacions promocionals que les festes declarades d'interès turístic nacional i internacional han de realitzar per posicionar-se en aquesta societat de la informació, establint per a això la necessitat de comptar amb pàgina web, posicionament en cercadors en internet o presència en xarxes socials.

Al costat d'això, també es posa a la disposició dels sol·licitants, un servei electrònic de presentació de sol·licituds, al que han d'accedir a través de la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Les sol·licituds seran dirigides per les CCAA a la Secretaria d'Estat de Turisme i es presentaran de forma electrònica, d'acord amb el proveït en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Turisme - E05030901
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística
Tema
Turisme

Regulador

Ordre ICT/851/2019, de 25 de juliol (BOE 07/08/2019)

per la qual es regula la declaració de festes d'interès turístic nacional i internacional.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb certificat digital.

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Instruccions per emplenar la solilicitud [PDF] [59 kb]

Requisits Declaració Festes Interès Turístic Quadre [PDF] [182 KB]

Requisits Declaració Festes Interès Turístic [PDF] [108 KB]

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 174550
Declaració de festes d'interès turístic nacional i internacional.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario