Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Les subvencions destinades a les Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors persegueixen contribuir al desenvolupament, concentració i consolidació de les mateixes, de manera que puguin exercir de manera eficaç, funcions tals com les d'interlocució davant l'Administració General de l'Estat, capacitat de representació, defensa dels interessos comercials sectorials en l'àmbit internacional, canalització de la informació sobre normativa comercial entre els seus associats així com facilitar l'accés dels seus membres als mercats exteriors.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. d'Estratègia d'Internacionalització
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Bases reguladores. ORDRE ITC/3690/2005, de 22 de novembre (BOE 29/11/2005)

per la qual es regula el règim de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i Federacions d'Exportadors.

Modificació Ordre de Bases. Ordre ITC/577/2007, de 6 de març (BOE 15/03/2007)

per la qual es modifica l'Ordre ITC/3690/2005, de 22 de novembre, que regula el règim de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i Federacions d'Exportadors.

Convocatòria. Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç (BOE núm. 164, d'11/06/2020)

per la qual s'aprova la convocatòria de concessió d'ajudes per a l'any 2020, a les Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç.

Accés al procediment

Certificat digital

Sol·licituds d'Ajudes Associacions i Federacions d'Exportadors

Esmena de la sol·licitud d'ajuda a les Associacions/Federacions d'Exportadors

Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Cl@ve

Sol·licituds d'Ajudes Associacions i Federacions d'Exportadors

Esmena de la sol·licitud d'ajuda a les Associacions/Federacions d'Exportadors

Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Document d'instruccions d'Ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors [PDF] [36 KB]

Formulari de sol·licitud de subvenció [PDF] [407 KB]

Instruccions per emplenar el formulari de subvenció [PDF] [102 KB]

Annexo I - Model de relació d'empreses associades a 31 del 12 [XLS] [54 KB]

Annex II - Model de relació de productes que s'exporten [XLS] [28 KB]

Requisits tècnics per a la presentació de declaracions [PDF] [47 KB]

Per a qualsevol aclariment relatiu a la tramitació de la seva sol·licitud pot contactar amb la Sotsdirecció General d'Estratègia d'Internacionalització a través del correu electrònic: estrategia.sscc@mincotur.es

Per a qualsevol problema informàtic s'ha posat a la seva disposició un document amb solucions a possibles problemes tècnics que es poguessin produir en la presentació de sol·licituds:

Solucions a possibles problemes tècnics [PDF] [702 KB]

Si després de revisar aquest document continua amb el seu problema obri una incidència en l'adreça de correu oficinavirtual@mincotur.es, explicant-ho i adjuntant, depenent del cas, les pantalles d'error. Indiqui també el seu nom i número de telèfon i un dels nostres tècnics es posarà en contacte amb vostè, en el telèfon que ens indiqui, en el menor temps possible.

Informació addicional

Informació addicional relativa a aquest tràmit

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991022
Assignació d'ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario