Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Remissió d'informació relativa a la intensitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels combustibles i l'energia subministrats en el transport.

Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d' Energia - E05032001
Direcció General
Direccion General de Politica Energetica i Minis
Unitat de Gestió
S.G. d'Hidrocarburs i Nous Combustibles
Tema
Energía

Regulador

Reial decret 235/2018, de 27 d'abril (BOE 1/05/2018)

Pel qual s'estableixen mètodes de càlcul i requisits d'informació en relació amb la intensitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels combustibles i l'energia en el transport; es modifica el Reial decret 1597/2011, de 4 de novembre, pel qual es regulen els criteris de sostenibilitat dels biocarburants i biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificació de la Sostenibilitat i el doble valor d'alguns biocarburants a l'efecte del seu còmput; i s'estableix un objectiu indicatiu de venda o consum de biocarburants avançats.

Resolució de 4 de febrer de 2019 (BOE 18/02/2019)

De la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els formats per a la remissió de la informació en relació amb la intensitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels combustibles i l'energia en el transport.

Resolució de 31 de maig de 2020 (BOE 11/06/2020)

Per la qual es determinen els valors mitjans nacionals de la intensitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle durant el cicle de vida en relació amb l'electricitat consumida per motocicletes i vehicles elèctrics.

Accés al procediment

Certificat digital
Accés al procediment amb certificat digital

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Instruccions per a l'enviament d'informació [PDF] [63,8 KB]

Instruccions per emplenar la Plantilla en format Excel (8/05/2020) [PDF] [236 KB]

Plantilla ,en format Excel, que haurà de descarregar-se i emplenar degudament amb les dades per al seu enviament a través del formulari [EXCEL][310 KB]

El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix en el seu article 9 la represa, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, del còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. Referent a això, el termini per a la remissió d'informació relativa a la intensitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels combustibles i l'energia subministrats en el transport fixat en el Reial decret 235/2018, de 27 d'abril, finalitzarà el dia 18 d'agost de 2020, inclòs.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 1986522
Recollida d'informació GEI

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario