Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
El recurs potestatiu de reposicion previ a la via economico-administrativa és l'instrument en virtut del com els ciutadans (persones fisicas i juridicas) poden recórrer les decisions del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital en matèria de tributs (impostos, taxes o contribucions especials), permetent revisar l'acte o la resolucion pel mateix organo administratiu que ho dicto, sempre que posi fi a la via administrativa. Aquest recurs és potestatiu ja que pot prescindir-se del seu interposicion i acudir directament als Tribunals Economico-Administratius.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Regulador

Article 222, 223 i 224 de la Llei 58/2003, de 17 de Desembre, General Tributària (BOE 18/12/2003)

Reial decret 520/2005, de 13 de maig (BOE 27/05/2005),

pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació De Reclamacions

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals.

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions.

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació de reclamacions

Accés al procediment amb Cl@ve

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Informació sobre el tràmit [PDF][107 KB]

Formulari d'informació

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 220333
Recurs potestatiu de reposició previ a la via econòmic-administrativa

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario