Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Actualment a Espanya existeix una oferta important de serveis de suport a l'emprenedor que vol iniciar un projecte empresarial així com a la pequeño i mitja empresa (Pime) ja constituïda. En aquesta oferta intervenen organismes de la més variada procedència, Administracions públiques, associacions empresarials, Cambres de comerç, etc.

Amb aquest programa es pretén millorar l'oferta ja existent de serveis dirigits a Pime i emprenedors, incidint en una major especialització dels mateixos i reforçant la cooperació i coordinació entre centres. D'aquesta manera s'incideix tant en la creació d'empreses com en la millora de la competitivitat de les empreses, en impulsar i reforçar els serveis de suport amb els quals expliquen, en les diferents etapes del cicle de vida dels seus projectes empresarials.

Mode d'accés
Certificat digital Per codi d'expedient
Centre Directiu
Secretaria General d'Indústria y de la Petita i Mitjana Empresa - E04934403
Direcció General
Direccion General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa
Unitat de Gestió
S.G. de Suport a la Pime
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo (BOE 10/03/2010)

Por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

Orden ITC/746/2011, de 24 de marzo (BOE 04/04/2011)

Por la que se modifica la Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

Orden IET/968/2012, de 3 de mayo, (BOE 08/05/2009)

Por la que se modifica la Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

Texto Refundido de la Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo [PDF] [76 KB]

Accés al procediment

Certificat digital
Per codi d'expedient

Informació addicional

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 201004
Promocion de Centres de Suport a Emprenedors-programa d'Actuacions Especials El Ferro
Codi S.I.A.: 998545
Promoció de Centres de Suport a Emprenedors(CEAE)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario