AutoFirma

AutoFirma és una eina d'escriptori amb interfície gràfica que permet l'execució d'operacions de signatura de fitxers locals en entorns d'escriptori (Windows, Linux i Mac US X). Ofereix la possibilitat de realitzar signatures d'en qualsevol tipus de document de forma senzilla.

Descarregar l'última versió disponible d'AutoFirma

Descarregar la versió 1.6.2 d'Autofirma Win10_64 [ZIP][111 KB]

Per configurar l'aplicació Autofirma per generar format de signatura XAdES (fitxer amb extensió xsig), segueixi les següents instruccions: 

Accedeixi al Menú Eines, seleccioni l'opció Preferències

Ventana AutoFirma

En la Pestanya General seleccionar format XAdES para qualsevol tipus de document, excepte Factures electròniques (es manté format Facturae). Per finalitzar Aplicació i Accepti els canvis. 

Ventana preferencias configuración firma electrónica

Pot ampliar informació sobre aquesta i altres aplicacions disponibles al portal de signatura electrònica.