Detalle de Procedementos Electrónicos

Por labores de mantemento informático, a tramitación dos trámites a través da Sede Electrónica quedará temporalmente inoperante o sábado 4 de febreiro de 2023 entre as 07:00 e as 21:00 horas.

VOLVER
Descrición

Solicitudes para a selección de destinos do proceso selectivo de Enxeñeiros Industriais do Estado.

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.X. de Planificacion e Gestion de Recursos Humanos
Tema
Postos de traballo

Regulamentaria

Resolución pola que se fai pública a relación de Funcionarios/as en Prácticas que superaron o curso selectivo

do CORPO DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DO ESTADO (0700) que superaron o curso selectivo do proceso selectivo correspondente á OEP 2019, convocado por Resolución do 30 de novembro de 2020 (BOE do 04/12/2020), e pola que se ofertan postos vacantes para a elección dos seus destinos iniciais.

 

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con certificado dixital

Documento que deberá encher e achegar á solicitude:

Modelo Solicitude Destino (Anexo III) [DOCX] [128 KB]

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: rrhh_proc_selectivos@mincotur.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 202935
PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 202935

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
RD 998/2018
Categoría de los destinatarios
Finalidad del Tratamiento

Obtención de la nómina y gestión de la seguridad social del personal, permisos y vacaciones, acción social, procesos selectivos de personal, concursos, control horario y formación.

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.