>

Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
  • Solicitude de novos servizos de Radiodeterminación, Satélite, Exploración da Terra por Satélite, Investigación Espacial, Radioastronomía ou Servizo Fixo punto a multipunto.
  • Solicitude de modificación de Redes Radioeléctricas autorizadas.
  • Solicitude de Autorización para a Posta en Servizo de Redes Radioeléctricas. 
  • Subsanación de Solicitude.
  • Desistimiento de Solicitude.
  • Presentación de alegacións.
Modo de acceso
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.X. de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico - EA0027929
Tema
Espectro Radioeléctrico
Esta dirección xa non está dispoñible. Acceda aos procedementos relativos a Radiodeterminación, Satélite, Servizo Fixo Punto a Multipunto e outros

Acceso ao procedemento

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 206146
Estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, satélite, fixo punto a multipunto, fixo de banda ancha, banda reservada, móbil e fixo de banda estreita e outra-Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 990984
Dominio publico radioeléctrico para uso privativo-Outorgamento de concesións, autorizacións e afectacións demaniais
Código S.I.A.: 990987
Dominio publico radioeléctrico para uso privativo-Cancelación de concesións, autorizacións e afectacións demaniais
Código S.I.A.: 990988
Dominio publico radioeléctrico para uso privativo-Renovación de concesións, autorizacións e afectacións demaniais

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.