>

Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Expedientes sancionadores por vulneracion das obrigacións incluídas na Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Atención ao Usuario de Telecomunicacións e Servizos Dixitais
Tema
Sancións

Regulamentaria

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

O Secretario de Estado de Telecomunicacións é o organo competente para incoar e resolver os expedientes sancionadores en materia de telecomunicacións.

A competencia para acordar a incoacion de todos os expedientes, asi como de sancionar as infraccións moi graves, tena delegada no Director Xeral de Telecomunicacións e, para sancionar as infraccións graves e leves, no Subdirector Xeral de Inspeccion e Supervision.

O prazo maximo de duracion do procedemento é dun ano e o prazo para formular alegacións aos cargos imputados e á proposta de resolucion é dun mes.

Formulario para remision de informacion

Requisitos tecnicos para a firma electronica

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 990903
Sancionador por uso privativo indebido do dominio público radioeléctrico para autoprestación

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.