Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Instrumento dirixido a Empresas e autónomos cuxa actividade se encadre nun CNAE do sector turístico, que estando domiciliados en calquera lugar de España, e a efectos de formalizar operacións na liña "ICO Empresas e Emprendedores" necesiten acreditar o requisito de existencia de créditos sen cobrar superiores a 5.000 euros con empresas do grupo Thomas Cook dentro de calquera procedemento de insolvencia aberto en relación co devandito grupo polos órganos xurisdicionais competentes.
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Turismo - E05030901
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Real Decreto-lei 12/2019, de 11 de outubro (BOE 12/12/2019)

polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.

Acordo polo que se establecen os termos e condicións da liña de financiamento [PDF] [3206 KB] para atender aos afectados pola insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook dentro do ámbito de aplicación do Real Decreto-Lei 12/2019, de 11 de outubro de 2019.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Acceso ao procedemento

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 2241154
Procedemento de obtención de certificación elegibilidad préstamos ICO Empresas e Emprendedores garantidos por SE de Turismo (Thomas Cook)

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 2241154

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre
Categoría de los destinatarios
Finalidad del Tratamiento
Procedimiento por el cual las empresas interesadas en solicitar financiación en el marco del subtramo de la Línea ICO Empresas y Emprendedores garantizado por la Secretaría de Estado de Turismo, acreditan ante ésta su condición de acreedores con empresas
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.