Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Solicitudes relativas a:

  • Comunicación de datos de destinatario de notificacións
  • Non renovación de títulos habilitantes
  • Mercado secundario para concesións outorgadas por licitación
  • Mercado secundario para  concesións de radiodifusión (autorizacións previas)
  • Transferencia de títulos habilitantes non outorgados por licitación (cambio de CIF do titular)
  • Cancelación de títulos habilitantes (excepto concesións de radiodifusión)
  • Exención de taxa por reserva do dominio público radioeléctrico de títulos vixentes e trámites asociados
  • Outras solicitudes de carácter xeral
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Inspección das Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08/03/2017),

por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico.

Real Decreto 1620/2005,

por el que se regulan las tasas establecidas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Tratamiento de datos personales  [PDF] [504 KB]

As notificacións correspondentes á solicitude realizaranse por medios electrónicos mediante comparecencia do interesado ou o seu representante debidamente identificado na sede electrónica do Ministerio (acceso con certificado electrónico). Informarase da existencia das devanditas notificacións a través do correo electrónico especificado na solicitude.

De acordo coa normativa vixente, se transcorresen dez días naturais sen que se acceda ao contido da notificación, entenderase que a mesma foi rexeitada e terase por efectuado o trámite, continuando o procedemento.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Solicitude de comunicación de datos de destinatario de notificacións electrónicas.

Solicitude de non renovación de título habilitante.

Solitud de autorización do mercado secundario para concesións outorgadas por licitación.

Solicitude de autorización do mercado secundario para  concesións de radiodifusión (autorizacións previas).

Solicitude de transferencia de títulos habilitantes non outorgados por licitación (cambio de CIF do titular).

Solicitude de cancelación de título habilitante (excepto concesións de radiodifusión).

Solicitude de Exención de taxa por reserva do dominio público radioeléctrico de títulos vixentes e trámites asociados.

Outras solicitudes de carácter xeral remitidas á Subdirección Xeral de Planificación e Gestion do Espectro Radioeléctrico.

Axuda para cumprimentar a solicitude

Manual de usuario de comunicación de datos do destinatario de notificacións electrónicas [PDF] [1,08 MB]

Modelo declaración cumprimento requisitos transferencia de títulos non outorgados por licitación (cambio CIF do titular) [DOC] [35 KB]

Modelo declaración cumprimento requisitos transferencia de títulos non outorgados por licitación (cambio CIF do titular) [ODT] [24 KB]

Instrucións para a solicitude de exención de taxa [PDF] [371 KB]

Modelo solicitude exención de taxa [DOCX] [159 KB]

Modelo solicitude exención de taxa [ODT] [139 KB]

Instrucións para a solicitude de non renovación de títulos habilitantes [PDF] [146 KB]

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: SGPGER@economia.gob.es

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario