Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

O recurso extraordinario de revision é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas fisicas e juridicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital que sexan firmes na via administrativa. Unicamente se podra interporse basandose nalgunha das causas taxadas que recolle o articulo 125 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comun das Administracións Publicas.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artigos 113,125 e 126 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, (BOE 02/10/2015)

Do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación De Reclamacións

Presentación

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF][115 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 215169
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 215169

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.