Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

É o instrumento que permite aos cidadáns solicitar ao Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital que cando, en virtude dunha disposicion xeral que non precise de actos de aplicacion ou en virtude dun acto, contrato ou convenio administrativo, este Ministerio veña obrigado a realizar unha prestacion concreta en favor dunha ou varias persoas determinadas, quen tivesen dereito a ela poden reclamar a esta Administracion o cumprimento de dita obligacion.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, (BOE 14/07/1998)

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación De Reclamacións

Presentación

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF] [113 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220328
Declaración responsable para o exercicio da actividade de entidades de control de calidade da edificación e laboratorios de ensaios pa

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 220328

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.