Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

É o instrumento que permite aos cidadáns solicitar ao Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital que cando, en virtude dunha disposicion xeral que non precise de actos de aplicacion ou en virtude dun acto, contrato ou convenio administrativo, este Ministerio veña obrigado a realizar unha prestacion concreta en favor dunha ou varias persoas determinadas, quen tivesen dereito a ela poden reclamar a esta Administracion o cumprimento de dita obligacion.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, (BOE 14/07/1998)

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Acceso ao procedemento con Certificado Dixital

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación De Reclamacións

Presentación

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF] [113 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220328
Recurso contra a inactividade da Administración

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario