Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

És l'instrument que permet als ciutadans sol·licitar al Ministeri d'Indústria i Turisme que quan, en virtut d'una disposició general que no precisi d'actes d'aplicació o en virtut d'un acte, contracte o conveni administratiu, aquest Ministeri venja obligat a realitzar una prestació concreta en favor d'una o diverses persones determinades, els qui tinguessin dret a ella poden reclamar a aquesta Administració el compliment d'aquesta obligació.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administracion de Justícia
Tema
Recursos i Reclamacions

Presentació de sol·licituds

Termini del procediment
Continu, des del 14/7/1998En termini

Regulador

Article 29 de la Llei 29/1998, de 13 de Julio, (BOE 14/07/1998)

Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Accés al procediment

Certificat digital

Presentació De Reclamacions

Accés al procediment amb Certificat Digital

Actuacions en Reclamacions ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Cl@ve

Presentació De Reclamacions

Presentació

Actuacions en recursos ja existents

Esmena de defectes formals

Sol·licitud de canvi de representant o dades referides a l'efecte de notificació

Presentació d'al·legacions

Consulta d'expedients

Informació addicional

Informació sobre el tràmit [PDF] [113 KB]

Formulari d'informació

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 220328
Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'entitats de control de qualitat de l'edificació i laboratoris d'assajos pa

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 220328

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.