>

Requisitos técnicos

Para calquera aclaración técnica pode contactar coa Oficina Virtual do Ministerio de Industria e Turismo.

Para facilitar o acceso aos procedementos e servizos da Sede Electrónica e a tramitación a través dos mesmos, ponse ao seu dispor a seguinte documentación de axuda.