Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Les subvencions d'ajuda a la transformació digital destinades a les Associacions i Federacions d'Exportadors estan emmarcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquestes ajudes tracten d'aconseguir la màxima eficàcia dels seus serveis telemàtics i de comunicació amb les seves empreses associades i altres agents econòmics, afavorint així mateix la transformació digital dels sectors en què desenvolupen la seva activitat.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. d'Estratègia d'Internacionalització
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Bases reguladores. Ordre ICT/1073/2021, de 24 de setembre (BOE 05/10/2021)

per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Convocatòria. Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Comerç (BOE 25/06/2022)

per la qual s'aprova la convocatòria de concessió de les línies d'ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors per a l'any 2022.

De conformitat amb l'establert en l'article 16 de l'Ordre ITC/1073/2021 de 24 de setembre de 2021 , es publica la Resolució de Concessió de la línia d'ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en la convocatòria de 2022.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb Certificat Digital: Sol·licitud d'Ajudes a la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Esmena de la sol·licitud d'Ajudes a la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Accés al procediment amb Certificat Digital: Acceptació de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Rebuig de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Al·legacions a la proposta de resolució de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Cl@ve

Accés al procediment amb Cl@ve: Sol·licitud d'Ajudes a la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Esmena de la sol·licitud d'Ajudes a la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Accés al procediment amb Cl@ve: Acceptació de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Rebuig de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Al·legacions a la proposta de resolució de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

DOCUMENTOS:

Formulario de solicitud de subvención -Anexo A- [PDF] [86 KB]

Anexo I - Modelo de relación de empresas asociadas a 31 del 12 [ODS] [5 KB]

Anexo II - Modelo de relación de productos que se exportan [ODS] [3 KB]

Anexo VI - Formulario de Declaración Responsable DNSH [PDF] [265 KB]

Declaraciones Orden HFP/1030/2021 [PDF] [95 KB]

Declaración responsable múltiple [PDF] [66 KB]

En caso de darse alguna incidencia en la cumplimentación de las solicitudes póngase en contacto con la Oficina Virtual, explicando el problema y adjuntando, dependiendo del caso, las pantallas de error. Indique también su nombre y número de teléfono y uno de nuestros técnicos se pondrá en contacto con usted, en el teléfono que nos indique, en el menor tiempo posible.

Para cualquier aclaración relativa a la tramitación de su solicitud puede contactar con la Subdirección General de Estrategia de Internacionalización a través del correo electrónico: estrategia.sscc@mincotur.es

Es recomendable leer los siguientes documentos relativos a la presentación de las solicitudes.

Instrucciones para cumplimentar el formulario de Ayudas a la trasformación digital para Asociaciones o Federaciones de Exportadores [PDF] [228 KB]

Requisitos técnicos para la presentación de solicitudes [PDF] [52 KB]

Soluciones a posibles problemas técnicos [PDF] [707 KB]

Informació addicional

Informació addicional relativa a aquest tràmit

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2416832
Ajudes a la transformació digital per a Associacions o Federacions d'Exportadores

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.