Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

S'estableix un nou programa que recolzi, mitjançant subvencions, a entitats privades amb personalitat jurídica pròpia que duguin a terme projectes per a la producció industrial orientada a cobrir les necessitats generades a partir de la crisi sanitària del Covid-19, per a actuacions de les següents tipologies:

  • Establiment de noves instal·lacions per a la producció dels productes anteriorment ressenyats.
  • Expansió de les seves estructures existents que produeixen aquests productes.
  • Conversió de línies de producció existents a aquest efecte.
Mode d'accés
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d'Indústria - E04934403
Direcció General
Direccion General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa
Unitat de Gestió
S.G. de Gestió i Execució de Programes
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Convocatòria 2020 Ordre ICT/656/2020, de 15 de juliol (BOE 17/07/2020)

per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes a entitats que realitzin inversions per a la fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció personal i aquells productes que siguin considerats d'emergència pel Govern en relació amb el Covid-19, durant l'exercici 2020.

Extracte de l'Ordre (BOE 18/07/2020)

per la qual s'efectua la convocatòria d'ajudes a entitats que realitzin inversions per a la fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció personal i aquells productes que siguin considerats d'emergència pel Govern en relació amb el Covid-19, durant l'exercici 2020

Convocatòria Ajudes per a la fabricació de material sanitari per la crisi del Covid-19

Ordre per la qual s'efectua la convocatòria d'ajudes a entitats que realitzin inversions per a la fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció personal i aquells productes que siguin considerats d'emergència pel Govern en relació amb el Covid-19, durant l'exercici 2020

Informació addicional

Accés a la pàgina de l'ajuda

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2279792
Ajudes per a la fabricació de material sanitari per la crisi de l'COVID-19

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.