>

Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Remetre en el primer trimestre de cada any natural una certificació anual d'aquelles estacions radioelèctriques amb autorització per a la posada en servei, ratificant que, durant l'any anterior, han respectat els límits d'exposició a emissions radioelèctriques. La certificació anual pot ser de tres tipus (B, C o D), segons s'estableix en l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

Mode d'accés
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Espectre Radioelèctric

tenció: La fitxa de “Presentació de certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions” responsabilitat de la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, ja no es troba disponible en aquesta Seu Electrònica.

Accedeixi a la fitxa Presentació de certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 210021
Estacions de radiodifusió-Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)
Codi S.I.A.: 880166
Estacions de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, servei fix punt a multipunto, i altres -Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)
Codi S.I.A.: 998860
Estacions telefonia movil-Certificacions anuals

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.