Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Tramitació de radioenlaces punt a punt de Servei Fix de Banda Ampla dins de la reserva de banda de cada operador.
Mode d'accés
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Aquesta adreça ja no està disponible. Accedeixi als procediments relatius a Radioenlaces de Servei Fix de Banda Reservada

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 206146
Estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, fix punt a multipunto, fix de banda ampla, banda reservada, mòbil i fix de banda estreta i altres-Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 990984
Domini publico radioelèctric per a ús privatiu-Atorgament de concessions, autoritzacions i afectacions demanials

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.