Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
  • Sol·licitar l'aprovació o modificació d'un projecte tècnic d'estació i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació (certificacions tipus A).
  • Sol·licitar la cancel·lació d'una estació autoritzada.
  • Respondre als requeriments d'esmena (esquemes XML d'esmena).
Mode d'accés
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric
Aquesta adreça ja no està disponible. Accedeixi a la Tramitació d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 993514
Estacions telefonia movil-Aprobacion del projecte i autorització de la instal·lació
Codi S.I.A.: 998862
Estacions de telefonia movil-Cancel·lació

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.