>

Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
  • Sol·licitud de noves Xarxes Radioelèctriques del Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta.
  • Sol·licitud de modificació de Xarxes Radioelèctriques autoritzades.
  • Esmena de Sol·licitud.
  • Desistiment de Sol·licitud.
  • Presentació d'al·legacions.
Mode d'accés
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric
Aquesta adreça ja no està disponible. Accedeixi als procediments relatius a Xarxes Radioelèctriques del Servei Mòbil i Fix de Banda Estreta

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 206146
Estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, fix punt a multipunto, fix de banda ampla, banda reservada, mòbil i fix de banda estreta i altres-Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 990984
Domini publico radioelèctric per a ús privatiu-Atorgament de concessions, autoritzacions i afectacions demanials
Codi S.I.A.: 990987
Domini publico radioelèctric per a ús privatiu-Cancel·lació de concessions, autoritzacions i afectacions demanials
Codi S.I.A.: 990988
Domini publico radioelèctric per a ús privatiu-Renovació de concessions, autoritzacions i afectacions demanials

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.