Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Procediment de la Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion sobre la retirada de cabines telefonicas publiques
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Operadors de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Xarxes i Operadors de Telecomunicacions

Regulador

B.O.I. numero 102 de 29 d'abril de 2005

Reial decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per la prestacion de serveis de comunicacions electronicas, el servei universal i la proteccion dels usuaris.

B.O.I. numero 114 de 10 de maig de 2014

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

B.O.I. numero 156 de 27 de juny de 2014

Ordre IET/1090/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat de servei en la prestacion dels serveis de comunicacions electronicas.

Accés al procediment

Certificat digital

L'Operador ha d'aportar en la sol·licitud les dades economicos relatius al terminal i de prestacion de serveis en el municipi.

Formulari per remision d'informacion

Ajuda per emplenar la sol·licitud

Requisits tecnicos per a la signatura electronica

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 206174
Retirada de cabines telefonicas pubicas

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.