Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Canal de comunicació exclusiva i excepcional, per facilitar el seu accés a les consultes i informació general sobre temes que són competència del Ministeri a les persones amb discapacitat auditiva.  Les consultes reben atenció immediata equivalent a les consultes per via telefònica.
Mode d'accés
Accés lliure
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme - E05034701
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S. G. de la Inspeccion General de Serveis i Relacion amb els Ciutadans
Tema
Consultes

Regulador

Llei 34/2002, d'11 de juliol, (BOE 12/07/2002)

de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Llei 11/2007, de 22 de juny, (BOE 23/06/2007)

d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, (BOE 03/12/2013)

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Accés al procediment

Accés lliure

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 201206
Servei d'Informació al Ciutadà. Canal d'atenció exclusiu per a persones amb discapacitat auditiva.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario