Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Les subvencions d'ajuda a la transformació digital destinades a les Associacions i Federacions d'Exportadors estan emmarcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquestes ajudes tracten d'aconseguir la màxima eficàcia dels seus serveis telemàtics i de comunicació amb les seves empreses associades i altres agents econòmics, afavorint així mateix la transformació digital dels sectors en què desenvolupen la seva activitat.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Sin especificar
Unitat de Gestió
S.G. d'Estratègia d'Internacionalització
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Regulador

Bases reguladores. Ordre ICT/1073/2021, de 24 de setembre (BOE 05/10/2021)

per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Convocatòria. Extracte de l'Ordre ICT/1073/2021 del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 24 de setembre de 2021 (BOE 11/10/2021)

per la qual es convoquen les línies d'ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors per a l'any 2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de la Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, se publica la Resolución de la concesión de ayudas a la digitalización 2021, firmada por la Secretaria de Estado de Comercio.

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS DIGITALIZACIÓN 2021 [PDF] [145 KB]


Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb Certificat Digital: Sol·licitud d'Ajudes a la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Esmena de la sol·licitud d'Ajudes a la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Accés al procediment amb Certificat Digital: Acceptació de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Rebuig de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Certificat Digital: Al·legacions a la proposta de resolulción de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Cl@ve

Accés al procediment amb Cl@ve: Sol·licitud d'Ajudes a la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Esmena de la sol·licitud d'Ajudes a la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

Accés al procediment amb Cl@ve: Acceptació de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Rebuig de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Accés al procediment amb Cl@ve: Al·legacions a la proposta de resolulción de l'ajuda per la trasformación digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

DOCUMENTOS:

Instrucciones para la aceptación, rechazo o presentación de alegaciones [PDF] [420 KB]

Formulario de solicitud de subvención -Anexo A- [PDF] [93 KB]

Anexo I - Modelo de relación de empresas asociadas a 31 del 12 [ODS] [4 KB]

Anexo II - Modelo de relación de productos que se exportan [ODS] [3 KB]

Anexo IV - Modelo de Declaración Responsable Comision Europea [ODT] [7 KB]

Anexo V - Modelo de Declaración Responsable LGS [ODT] [7 KB]

Anexo VI - Formulario de Declaración Responsable DNSH [PDF] [265 KB]

Anexo VII - Modelo de Cesión de Derechos [ODT] [7 KB]

En caso de darse alguna incidencia en la cumplimentación de las solicitudes póngase en contacto con la Oficina Virtual, explicando el problema y adjuntando, dependiendo del caso, las pantallas de error. Indique también su nombre y número de teléfono y uno de nuestros técnicos se pondrá en contacto con usted, en el teléfono que nos indique, en el menor tiempo posible.

Para cualquier aclaración relativa a la tramitación de su solicitud puede contactar con la Subdirección General de Estrategia de Internacionalización a través del correo electrónico: estrategia.sscc@mincotur.es

Es recomendable leer los siguientes documentos relativos a la presentación de las solicitudes.

Instrucciones para cumplimentar el formulario de Ayudas a la trasformación digital para Asociaciones o Federaciones de Exportadores [PDF] [243 KB]

Requisitos técnicos para la presentación de solicitudes [PDF] [52 KB]

Soluciones a posibles problemas técnicos [PDF] [707 KB]

Informació addicional

Informació addicional relativa a aquest tràmit

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2416832
Ajudes a la transformació digital per a Associacions o Federacions d'Exportadores

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario