Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Sol·licituds per a la selecció de destinacions del procés selectiu d'Enginyers Industrials de l'Estat.

Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Sense especificar
Unitat de Gestió
S.G. de Planificacion i Gestion de Recursos Humans
Tema
Llocs de treball

Presentació de sol·licituds

Termini del procediment
Continu, des del 30/11/2020En termini

Regulador

Resolució per la qual es fa pública la relació de Funcionaris/as en Pràctiques que han superat el curs selectiu

del COS D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE L'ESTAT (0700) que han superat el curs selectiu del procés selectiu corresponent a l'OEP 2019, convocat per Resolució de 30 de novembre de 2020 (BOE del 04/12/2020), i per la qual s'ofereixen llocs vacants per a l'elecció de les seves destinacions inicials.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediment amb certificat digital

Document que haurà d'emplenar i adjuntar a la sol·licitud:

Modelo Sol·licitud Destino (Annex III) [DOCX] [128 KB]

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: rrhh_proc_selectivos@mintur.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 202935
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 202935

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento

Obtención de la nómina y gestión de la seguridad social del personal, permisos y vacaciones, acción social, procesos selectivos de personal, concursos, control horario y formación.

Base Jurídica del Tratamiento
RD 998/2018
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.