Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Expedients sancionadors per vulneracion de les obligacions incloses en la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions
Mode d'accés
Certificat digital
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions i Serveis Digitals
Tema
Sancions

Regulador

Accés al procediment

Certificat digital

El Secretari d'Estat de Telecomunicacions és l'organo competent per incoar i resoldre els expedients sancionadors en matèria de telecomunicacions.

La competència per acordar la incoacion de tots els expedients, asi com de sancionar les infraccions molt greus, la té delegada en el Director General de Telecomunicacions i, per sancionar les infraccions greus i lleus, en el Sotsdirector General d'Inspeccion i Supervision.

El termini maximo de duracion del procediment és d'un any i el termini per formular al·legacions als càrrecs imputats i a la proposta de resolucion és d'un mes.

Formulari per remision d'informacion

Requisits tecnicos per a la signatura electronica

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 990903
Sancionador per ús privatiu indegut del domini públic radioelèctric per autoprestación

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.