Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Os debedores das Obrigacións de Eficiencia Enerxética Nacional (comerciantes de electricidade, os comerciantes de gas natural, os operadores por xunto de produtos petrolíferos e operadores por xunto de gases licuados do petróleo) presentará, ata o 30 de setembro de cada vendas do ano correspondente datos para finais de enerxía en todo o país o ano pasado.

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Eficiencia Enerxética
Tema
Energía

Regulamentaria

Lei 18/2014, de 15 de outubro (BOE 17/10/2014)

De aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competividad e a eficiencia.

Resolución de 30 de abril de 2015 da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas (BOE 18/05/2015)

Pola que se determina o procedemento de enchemento da obrigación de envío de información por parte dos suxeitos obrigados do Sistema de Obrigacións de Eficiencia Enerxética, no relativo ás súas vendas de enerxía.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Acceso ao procedemento con certificado dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 202578
Medio para o cumprimento da obligacion de envio da informacion de determinadas empresas, tal e como se establece no apartado 2 do art. 70 da Lei 18/2014, de 15 de outubro, de aprobacion de medidas urxentes.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario