Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
É o instrumento que permite aos cidadáns solicitar ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital a corrección dos erros materiais, aritméticos ou de feito de que adoezan os seus actos administrativos. Non se pode recorrer a esta vía para solicitar a nulidade ou anulabilidad do acto, senón para que o órgano administrativo comprobe se incorreu nun erro material, aritmético ou de feito ao ditalo e proceda á súa rectificación.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artigo 109 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, (BOE 02/10/2015)

do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Cl@ve

Presentación de reclamacións

Acceso ao procedemento con Cl@ve

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF][108 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 996901
REVOGACIÓN DE ACTOS E RECTIFICACIÓN DE ERROS

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 996901

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.