Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
É o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas físicas e xurídicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital que puxesen fin á vía administrativa ou non fosen recorridos en prazo, sempre que se concorra algunha das causas de nulidade do artigo 47.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (BOE 02/10/2015)

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Cl@ve

Presentación de reclamaciones

Acceso al procedimiento con Cl@ve

Actuaciones en recursos ya existentes

Subsanación de defectos formales

Solicitud de cambio de representante o datos referidos a efectos de notificación

Presentación de alegaciones

Consulta de expedientes

Información adicional

Información sobre el trámite [PDF][111 KB]

Formulario de información

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 996900
REVISIÓN DE DISPOSICIÓNS E ACTOS NULOS

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 996900

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
Ley 39/2015,art. 106 a 126
Categoría de los destinatarios
No
Finalidad del Tratamiento
Resolución y notificación de los recursos y reclamaciones
Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.