Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
As solicitudes para cubrir prazas no Ministerio chamado concurso libre ou designación
Modo de acceso
Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Sin especificar
Unidade de Xestión
S.X. de Planificacion e Gestion de Recursos Humanos
Tema
Postos de traballo

Acceso ao procedemento

Cl@ve

Acceso ao procedemento con Clave

Acceso á aplicación

Desde a aplicación pódese cumprimentar electronicamente o envío de solicitudes ao Ministerio para postos de traballo convocados mediante concurso ou libre designación. Para iso débese:

  • Seleccionar a convocatoria na cal desexa participar.
  • Encher os datos da solicitude que aparecen en pantalla, tendo en conta que os que teñen fondo amarelo son de enchemento obrigado.
  • Achegar nun só ficheiro que non exceda o 5 MB, en formato PDF, os documentos orixinais escaneados correspondentes á valoración do traballo desenvolvido e méritos, así como certificados e calquera outro mérito contrastable.
  • Asinar e enviar a solicitude unha vez cumprimentada. A partir dese momento o usuario recibirá un acuse de recibo para imprimir, onde aparecen os datos da solicitude e o número de rexistro electrónico asignado.

Así mesmo é posible consultar todas a solicitude realizadas, incluíndo o seu detalle e estado de tramitación.

Información adicional

Solcitud de informacion por correo electronico: Sercon@minetur.es

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 202935
PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL FUNCIONARIO

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 202935

Información básica de Protección de Datos

Base Jurídica del Tratamiento
RD 998/2018
Categoría de los destinatarios
Finalidad del Tratamiento

Obtención de la nómina y gestión de la seguridad social del personal, permisos y vacaciones, acción social, procesos selectivos de personal, concursos, control horario y formación.

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

Más información

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.