Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Homologacion de equipos e maquinaria de minería

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Minas
Tema
Minas

Regulamentaria

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril (BOE 12/06/1985)

Polo que se aproba o Regulamento Xeral de Normas Basicas de Seguridade Mineira.

Real Decreto 2584/1981, de 18 de setembro (BOE 03/11/1981)

Polo que se aproba o Regulamento Xeral das Actuacións do Ministerio de Industria e Energia no campo da normalizacion e homologacion.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de decembro (BOE 06/02/1996)

Polo que se aproba o Regulamento da Infraestrutura para a Calidade e a Seguridade Industrial.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo (BOE 26/04/1997)

Polo que se modifica o Real Decreto 2200/1995, de 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Infraestrutura para a Calidade e Seguridade Industrial.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de xullo (BOE 07/08/1997)

Polo que se establecen as disposicións minimas de seguridade e saúde para a utilizacion polos traballadores dos equipos de traballo.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 175530
Homologacion de equipos e maquinaria de mineria

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario