>

Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición
Conxunto de procedementos que permite aos Fabricantes e Representantes de vehículos, partes e pezas a inscrición no Rexistro de Fabricantes e firmas autorizadas, a solicitude de Fin de Serie, a solicitude de Cartóns eITV, a matriculación electrónica, así como a tramitación electrónica dos expedientes de Homologación Nacional de Tipo, Homologación de Tipo Europea, Homologación de Directivas e Regulamentos Parciais, Homologación Individual, Conxuntos Funcionais, Informes H, Aplicacións Particulares, Fichas Reducidas e dos certificados emitidos de acordo ao Código marítimo internacional de Mercadorías perigosas (IMDG).
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve Por código de expediente
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Industria - E04934403
Dirección xeral
Direccion Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa
Unidade de Xestión
S.X. de Calidade e Seguridade Industrial
Tema
Homologación de vehículos

Regulamentaria

O Real Decreto 750/2010, do 4 de xuño (BOE 24/06/2010) 

polo que se regulan os procedementos de homologación de vehículos de motor e os seus remolques, máquinas autopropulsadas ou remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes e pezas dos este vehículos.

Real Decreto 866/2010, do 2 de xullo (BOE 14/07/2010)

polo que se regula a tramitación das reformas de vehículos.

Real Decreto 2028/1986, de 6 xuño (BOE 09/01/2015)

sobre as normas para a aplicación de determinadas directivas da CE, relativas á homologación de tipo de vehículos automóbiles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores e vehículos agrícolas, así como de partes e pezas dos este vehículos.

Orde ITC/2536/2006, do 26 de xullo (BOE 03/08/2006)

pola que se regula o soporte electrónico do cartón eITV e modifícanse os anexos 10 e 11 do Real Decreto 2140/1985, do 9 de outubro, polo que se ditan normas sobre homologación de tipos de vehículos, remolques, semirremolques, así como de partes e pezas dos este vehículos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital
Cl@ve
Por código de expediente

Acceso ao procedemento por código de expediente (excepto para solicitude de Fin de Serie)

Información adicional

Acceso á páxina de preguntas frecuentes sobre vehículos

Para información administrativa ou procedimental

Para consultas informáticas: oficinavirtual@mintur.es

Acceso á páxina web de Xestión Integrada de Aplicacións de Vehículos

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 201200
Homologación individual de vehiculos
Código S.I.A.: 201201
Fabricantes de Conxuntos Funcionais de Vehiculos
Código S.I.A.: 201524
Homologación Nacional de Tipo de Vehículos
Código S.I.A.: 202530
Fins de Serie de Vehiculos
Código S.I.A.: 202531
Informes H de Vehiculos
Código S.I.A.: 202646
Fichas Reducidas de Vehiculos
Código S.I.A.: 203231
outra proba
Código S.I.A.: 993565
Expedición do Cartón electronica de Inspección Técnica de Vehículos (eITV)
Código S.I.A.: 996078
Rexistro Nacional de Fabricantes e Representantes de Vehiculos
Código S.I.A.: 999202
Homologacións Parciais de Vehiculos

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 201200

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 201201

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 201524

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 202530

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 202531

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 202646

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 203231

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 993565

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 996078

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Código S.I.A.: 999202

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Documentar los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos, así como otras autorizaciones relacionadas con la matriculación y puesta en servicio de los vehículos y piezas.​
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Axúdanos a mellorar. Se o desexa, pode completar esta enquisa de calidade dos nosos servizos.