>

Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

L'objecte d'aquestes ajudes és establir un mecanisme de compensació als Consumidors Electrointensivos pertanyents a sectors definits en el Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, en raó de la intensitat del seu ús d'electricitat i la seva exposició al comerç internacional.

A aquests efectes l'ajuda màxima serà fins a un 85 per cent de la part corresponent al finançament de suport per a l'electricitat procedent de fonts renovables, cogeneració d'alta eficiència o compensació de l'extracoste de finançament dels territoris no peninsulars dels consumidors electrointensivos incloses en els càrrecs corresponents als consums destinats a activitats en els sectors enumerats.

Mode d'accés
Centre Directiu
Secretaria d'Estat d'Indústria - E04934403
Direcció General
Direccion General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa
Unitat de Gestió
S.G. de Politicas Sectorials Industrials
Tema
Subvencions, Beques i Premis

Informació addicional

Més informació en el Portal d'Ajudes.

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2404971
Mecanisme de compensació als Consumidors Electrointensius dels càrrecs pel finançament de la retribució específica a renovables i cogeneració d'alta eficiència i pel finançament addicional als territoris no peninsulars

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 2404971

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Secretaría de Estado de Industria
Finalidad del Tratamiento
Incentivar mediante la concesión de ayudas la adquisición de vehículos para la sustitución de los más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales
Base Jurídica del Tratamiento
Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos.
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.