>

Detall de Procediments Electrònics

A causa de labors de manteniment informàtic, la tramitació de procediments a través de la Seu Electrònica es trobarà temporalment inoperativa el 19 de juny de 2024 entre les 7.00 i les 09.00 hores.

TORNAR
Descripció
Sol·licitud d'Accés i consulta de documents de l'Arxiu Central del MINTUR
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Sotssecretaria d'Indústria i Turisme - E05034701
Direcció General
Secretària General Tecnica
Unitat de Gestió
S.G. de Desenvolupament Normatiu, Informes i Publicacions
Tema
Consultes

Presentació de sol·licituds

Termini del procediment
Continu, des del 18/11/2011En termini

Regulador

Constitució Espanyola, Article 105 b)

Llei 16/1985, de 25 de juny, Article 57

del Patrimoni Històric Español.

Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, Arts. 23 a 32

pel qual s'estableix el Sistema Español d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés.

Accés al procediment

Certificat digital

Accés al procediments amb Certificat Digital

Cl@ve

Accés al procediment amb Cl@ve

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 2406733
Sol·licitud d'Accés i consulta de documents de l'Arxiu Central de l'MINTUR

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 2406733

Información básica de Protección de Datos

Responsable del Tratamiento - 1º Nivel
Subsecretaría de Industria y Turismo
Finalidad del Tratamiento
Tramitar las solicitudes de acceso y consulta de documentos del Archivo Central con fines de investigación histórica, científica y administrativa
Base Jurídica del Tratamiento
Artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos, artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y artículos 23-32 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre
Información adicional y derechos
Puede consultar información adicional y sobre el ejercicio de sus derechos en: https://www.mintur.gob.es/es-es/proteccion-datos/

Más información

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.