>

Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Sol·licituds d'autorització del règim duaner de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu o d'importació temporal.

Mode d'accés
Accés lliure
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Comerç - E05030801
Direcció General
Direcció general de Política Comercial
Unitat de Gestió
S.G. de Política Aranzelària i d'Instruments de Defensa Comercial
Tema
Permisos

Regulador

Ordre PCI/933/2019, d'11 de setembre (BOE 13/09/2019),

relativa a l'autorització dels règims duaners especials de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu i d'importació temporal.

D'acord amb el previst en l'Ordre PCI/933/2019 (BOE 13 de setembre de 2019, pags 99270-99275), article 4.1., les sol·licituds d'autorització del règim duaner de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu o d'importació temporal es presentaran davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària per mitjans electrònics a través de la seva seu electrònica. La forma de presentació electrònica i les dades que han d'incloure's en tal presentació s'ajustarà als formularis que a tal fi es publiquin a la seu electrònica i que es corresponen amb el previst a aquests efectes en l'annex A de els Reglaments (UE) 2015/2446 i 2015/2447 de la Comissió. Quan la sol·licitud afecti a diversos Estats membres entre els quals es trobi el Regne d'Espanya, l'interessat podrà també presentar la sol·licitud a través del portal de la Direcció general de Fiscalitat i Unió Duanera (DG TAXUD).

No es poden presentar sol·licituds des del dia 16 de setembre, segons Ordre PCI/933/2019 (BOE 13 de setembre de 2019)

Accés al procediment

Accés lliure

Accés al model de Règim de Perfeccionament Actiu.

Accés al model de Règim de Perfeccionament Passiu.

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Per a qualsevol aclariment relatiu a la tramitació de la seva sol·licitud pot contactar amb la Sotsdirecció General de Gestió Duanera de l'AEAT a través del correu electrònic: gestionaduanera@aeat.es

En cas de necessitar aclariment per part de la Sotsdirecció General de Política Aranzelària i d'Instruments de Defensa Comercial pot contactar a través del correu electrònic: trafico.sscc@mincotur.es

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 991021
Autorització de règims duaners econòmics: Perfeccionament actiu i passiu

Ajude'ns a millorar. Si ho desitgeu podeu emplenar aquesta enquesta de qualitat dels nostres serveis.